Zabronione

a. Zmiana miejsca w grupie w czasie jazdy.

b. Hamowanie bez uprzedniego powiadomienia jadących z tyłu motocyklistów.

Jadący koło Siebie spodziewają się, czy są na właściwej pozycji, każda zmiana może spowodować problemy.
Zbyt małe odległości pomiędzy motocyklami zwiększają niebezpieczeństwo.
Podczas wyprzedzania i pokonywania zakrętów, motocykle jadące „na zakładkę” zwiększają odległości do 2 – 3 sekund i przechodzą w szyk pojedynczy.
Zmiany szyku jazdy dyktowane są przez prowadzącego grupę (ROAD CAPTAIN).

Grupa jadąca w szyku pojedynczym nie może być zbyt rozciągnięta, każdy motocyklista, musi obserwować prowadzącego (ROAD CAPTAIN) i wykonywać jego polecenia.
Jeżeli podczas jazdy w grupie nie czujesz się bezpiecznie – grupa jedzie zbyt szybko, daj znać ręką jadącym za tobą motocyklistom, przepuść ich i jedź swoim własnym tempem. Za tobą pozostanie tylko jadący ostatni w grupie – SWEEP CAPTAIN, który również zwolni i zostanie z Tobą do pomocy.
Funkcję SWEEP CAPTAIN przejmuje wówczas ostatni motocyklista w szyku.
Jadący za tobą motocykliści zapełnią opuszczone przez ciebie miejsce w szyku, przesuwając się do przodu. Podobnie postępuj w przypadku, gdy z ważnych przyczyn (senność, potrzeby fizjologiczne itp.) musisz zatrzymać motocykl. Jeżeli SWEEP CAPTAIN uzna za stosowne zatrzymanie całej grupy, musi powiadomić prowadzącego.