Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia

 Marek Urbaniak

   Zarząd

Katarzyna Konieczka

Paweł Bartłomiejczyk

Dominik Śmietanka

Kontakt

Motocyklowa Społeczność Gazownicza WLOT

adres: 90-042 Łódź, ul. Targowa 18
KRS: 0000402987, Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 728 27 88 102
REGON: 101327496
nr konta: 15 2490 0005 0000 4500 1591 8778